Karolina Stachowska

Kancelaria koncentruje się na prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego tzn. spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, a także prawa weterynaryjnego.

Obsługujemy osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz jednostki budżetowe, sporządzamy opinie prawne oraz umowy.
Reprezentacja w sprawach o rozwód, sprawach spadkowych związanych z dziedziczeniem (ustawowym bądź na podstawie testamentu), sprawach związanych z opieką nad dziećmi oraz ustalaniem kontaktów, dochodzenie wierzytelności to codzienna praca każdego profesjonalnego pełnomocnika dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z moich usług nawet, gdyby w Państwa przekonaniu sprawa była "oczywista".
W swojej praktyce przeprowadziłam z sukcesem sprawy związane z dochodzeniem roszczeń związanych ze stosowaniem mobbingu oraz dyskryminacją w pracy.
Większość spraw tzw. "oczywistych" rodzi w praktyce problemy i w przypadku podjęcia samodzielnego prowadzenia swojej sprawy bez wsparcia fachowego pełnomocnika rozstrzygnięcie może okazać się dla Państwa niekorzystne, a konsekwencje zazwyczaj daleko idące.

Wiodącym profilem Kancelarii jest kompleksowe prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętym prawem weterynaryjnym.

Sprawdź