Prawo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

  • usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu, likwidacji
  • opracowywanie projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • umówienie spotkania w Kancelarii Notarialnej i asystowanie przy podpisywaniu umowy
  • zmiany umowy spółki, podwyższanie kapitału zakładowego
  • opracowywanie porozumień wspólników, uchwał
  • rejestrowanie spółek w sądzie rejestrowym
  • przygotowywanie projektów uchwał organów, a także dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników
  • przygotowywanie kontraktów menedżerskich
  • doradztwo w wyborze formy prawnej nowego przedsięwzięcia