Prawo pracy

PRAWO PRACY

  • prowadzenie spraw o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • prowadzenie spraw dot. nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
  • prowadzenie spraw o zapłatę odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie spraw dot. ustalenia stosunku pracy,
  • prowadzenie negocjacji dotyczących wszelkich rodzajów umów,
  • przygotowywanie umów o pracę oraz umów dotyczących zakazu konkurencji,
  • prowadzenie spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu stosowanego mobbingu,
  • udzielanie Klientom kompleksowego wsparcia zarówno w przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy jak i w sytuacjach, w których mobbing wystąpił lub jest stosowany