Windykacja należności

Windykacja przedsądowa, sądowa, postępowanie egzekucyjne

  • sporządzanie wezwań do zapłaty
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
  • sporządzenie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • podejmowanie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika
  • monitowanie postępowania egzekucyjnego
  • zabezpieczanie wierzytelności