Dla hodowców

 • SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH (DOPŁATY), KONTROLE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

 • ODWOŁANIA OD RAPORTÓW POKONTROLNYCH W RAMACH FINANSOWANIA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH

  • identyfikacja i rejestracja zwierząt (IRZ) - (STREFA "A")
  • zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowie roślin (STREFA "B")
  • dobrostan zwierząt (STREFA "C")
 • OPINIOWANIE EWIDENCJI/REJESTRÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ INSPEKTORATY WETERYNARII (KSIĘGA REJESTRACJI STADA, REJESTR ROZCHODU PASZY, EWIDENCJA OPRYSKÓW, EWIDENCJA KARENCJI MLEKA)

 • ZGŁASZANIE DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ Z ZAKRESU UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ
  W POSTĘPOWANIU KARNYM I WYKROCZENIOWYM

 • DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PRAWA UNIJNEGO ORAZ KRAJOWEGO