Dla inspektoratów weterynarii

  • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

  • POSTĘPOWANIE KARNE/ WYKROCZENIOWE

  • ANALIZY/OPINIOWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

  • UMOWY Z LEKARZAMI URZĘDOWYMI

  • OPINIOWANIE RAPORTÓW Z KONTROLI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

  • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

  • DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PRAWA UNIJNEGO ORAZ KRAJOWEGO