Dla podmiotów sektora rolno-spożywczego

  • ODWOŁANIA ORAZ ZAŻALENIA OD ORZECZEŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI
  • DORADZTWO PRZY REALIZOWANIU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH (POKONTROLNYCH)
  • REJESTRACJA ZAKŁADÓW
  • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (INSPEKCJA WETERYNARYJNA)
  • DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PRAWA UNIJNEGO ORAZ KRAJOWEGO