Szkolenia

Dla rolników

  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt w kontekście przepisów unijnych i krajowych
  • Kontrola w siedzibie stada: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin
  • Dobrostan zwierząt
  • Dokumenty i rejestry
  • Jak przygotować gospodarstwo do kontroli wymogów wzajemnej zgodności- praktyczne zastosowanie przepisów krajowych i unijnych

Dla lekarzy weterynarii

  • Prawa i obowiązki posiadacza zwierzęcia gospodarskiego w świetle przepisów Prawa farmaceutycznego czyli czego wymagać od lekarza weterynarii?
  • Jak otworzyć zakład leczniczy dla zwierząt?
  • Kaskada i import docelowy czyli kiedy można leczyć inaczej?
  • Dokumentacja (nie tylko) lekarsko - weterynaryjna w zakładzie leczniczym dla zwierząt.