Honorarium

Honorarium

Aby dopasować się do oczekiwań i możliwości Klientów, Kancelaria proponuje do wyboru cztery systemy rozliczania wynagrodzenia za usługi prawne:

    • system rozliczenia godzinowego,
    • system rozliczenia ryczałtowego,
    • system rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin
    • system rozliczenia z premią za sukces (succes fee).
System rozliczenia godzinowego

Radca prawny proponuje swoje wynagrodzenie godzinowe, które jest uzależnione od stopnia trudności sprawy. Klient płaci tylko za czas, który został poświęcony na rozwiązanie jego problemów prawnych. Rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi wraz z fakturą za usługi prawne.

System rozliczenia ryczałtowego

Na życzenie Klienta Kancelaria może zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie danej sprawy.

System rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin

Dla stałych Klientów Kancelaria proponuje tzw. system rozliczenia ryczałtowego z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy.

System rozliczenia z premią za sukces (succes fee)

W niektórych przypadkach, najczęściej przy postępowaniach sądowych, Kancelaria może uzgodnić z Klientem swoje dodatkowe honorarium, tzw. premia za sukces czyli za wygranie sprawy (tzw. succes fee). Premia jest często negocjowana jako określony procent od wygranego roszczenia pieniężnego dla Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, nie niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Za wykonane przez Kancelarię czynności stanowiące analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy przed udzieleniem przez Klienta ostatecznego zlecenia na prowadzenie sprawy obowiązuje wynagrodzenie godzinowe płatne za każdą rozpoczętą godzinę analizy sprawy (za wyjątkiem spraw prowadzonych w ramach uzgodnionego ryczałtu).